Gustav Whitefield


Sök bidrag

Vilka kan söka bidrag och hur gör man?
Stiftelsen arbetar främst med barn, ungdomar och unga vuxna upp till 25 år med medfödd eller förvärvad funktionsvariation och främst med rörelsehindrade (ej neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Vi har inga geografiska begränsningar i vilka som kan söka bidrag.

Ansökan görs skriftligen genom att fylla i ansökningsblanketterna nedan. Intyg etc behöver inte bifogas, vi återkommer vid behov av förtydliganden.

Styrelsen kommer besluta om donationer till individer, verksamheter och/eller aktiviteter i enlighet med stiftelsens stadgar och syfte.

Beslut fattas vid våra kvartalsvisa styrelsemöten
Kommande möten 2018 är:
23 oktober
12 december

Ansökningar skickas till:
Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield
c/o Pia Angervall
Hälleflundregatan 30 lgh 1202, 426 58 Västra Frölunda

Det går också bra att skicka ansökan per e-post till: info@gustavwhitefield.com.

Observera att ni måste ange en mailadress för återkoppling. 

Vi arbetar i enlighet med GDPR i hanterandet av ansökningshandlingar.

Ansökningsblanketter:
Klicka här för om du tillhör en organisation och vill söka bidrag: Ansökan till GW från organisation
Klicka här om du är en privatperson och vill söka bidrag: Ansökan till GW från privatperson

Tweet